10 หลักสูตร AI ออนไลน์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับเชี่ยวชาญ

### 10 หลักสูตร AI ออนไลน์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับเชี่ยวชาญ

เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงขยายขอบเขตจากแชทบอทไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและกระบวนการอัตโนมัติในภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม การดูแลสุขภาพ และการพาณิชย์ ความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะในสาขานี้จึงเพิ่มสูงขึ้น แม้จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับ AI ที่อาจเข้ามาแทนที่งานของมนุษย์ แต่ความต้องการบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมกำลังผลักดันความสนใจในหลักสูตร AI ออนไลน์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญ

เนื่องจากตระหนักถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ Canaltech จึงได้รวบรวมรายชื่อหลักสูตร AI ที่ครอบคลุมซึ่งรองรับระดับทักษะที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นหรือมืออาชีพที่ต้องการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ หลักสูตรเหล่านี้มีตัวเลือกการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นทางออนไลน์ 100% และมาพร้อมกับใบรับรองการสำเร็จการศึกษา มาสำรวจโอกาสเหล่านี้โดยละเอียด:

#### 1. หลักสูตร Google Cloud ฟรี

Google Cloud มีชุดหลักสูตรฟรีเกี่ยวกับ AI เชิงสร้างสรรค์ผ่านโปรแกรม Skills Boost หลักสูตรเหล่านี้ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งข้อความและวิดีโอ ครอบคลุมวิธีการทำงานของ generative AI และแนะนำผู้เรียนในการพัฒนาโซลูชัน AI ของตนเอง

- ราคา: ฟรี

- มีจำหน่ายที่: เว็บ

#### 2. แนวคิด AI ขั้นพื้นฐานโดย Microsoft

เส้นทางการเรียนรู้ของ Microsoft เกี่ยวกับแนวคิด AI ขั้นพื้นฐานช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการเรียนรู้ของเครื่อง AI เชิงสร้างสรรค์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และแง่มุมพื้นฐานอื่นๆ ของเทคโนโลยี AI

- ราคา: ฟรี

- มีจำหน่ายที่: เว็บ

#### 3. หลักสูตร AI โดย Escola Conquer

Escola Conquer เสนอหลักสูตรฟรี 10 ชั่วโมงที่สำรวจการใช้งานจริงของเครื่องมือ AI เช่น ChatGPT และสาธิตวิธีที่เครื่องมือเหล่านี้สามารถบูรณาการเข้ากับงานและชีวิตประจำวันได้อย่างไร

- ราคา: ฟรี

- มีจำหน่ายที่: เว็บ

#### 4. หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ Udemy

หลักสูตร AI และการเรียนรู้ของเครื่องที่ครอบคลุมของ Udemy ประกอบด้วยวิดีโอบรรยายและการมอบหมายงานเชิงปฏิบัติมากกว่า 26 ชั่วโมง เมื่อซื้อแล้ว นักเรียนจะสามารถเข้าถึงและเรียนจบหลักสูตรได้ตามความสะดวก

- ราคา: โปรโมชั่นเริ่มต้นที่ R$ 34.90

- มีจำหน่ายที่: เว็บ

#### 5. โรงเรียนปัญญาประดิษฐ์อลูรา

Alura เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายใน 'School of Artificial Intelligence' ซึ่งครอบคลุมสาขาต่างๆ เช่น ธุรกิจ โซลูชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรม ข้อมูล สาขาสร้างสรรค์ การตลาดดิจิทัล UX และการออกแบบ ผู้เรียนสามารถปรับแต่งเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองได้ด้วยการสมัครสมาชิก

- ราคา: เริ่มต้นจาก R$ 109 ต่อเดือน

- มีจำหน่ายที่: เว็บ

#### 6. นักเทคโนโลยี AI ประยุกต์ที่ PUCPR

หลักสูตรระดับปริญญาตรีปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ของ PUCPR เปิดสอนทางออนไลน์เต็มรูปแบบและครอบคลุมระยะเวลา 2.5 ปี โดยนำเสนอหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่อง โครงข่ายประสาทเทียม การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแบบจำลองทางสถิติ และแอปพลิเคชัน AI

- ราคา: R$ 297 ต่อเดือน

- มีจำหน่ายที่: เว็บ

#### 7. นักเทคโนโลยี AI ที่ FIAP

FIAP เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีออนไลน์สองปีโดยเน้นไปที่การเรียนรู้ของเครื่อง AI เชิงสร้างสรรค์ และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การรับสมัครต้องผ่านการสอบเข้า

- ราคา: R$ 720 ต่อเดือน

- มีจำหน่ายที่: เว็บ

#### 8. EAD ใน AI และการเรียนรู้ของเครื่องที่ UniCesumar

หลักสูตรระดับปริญญาตรีการเรียนรู้ทางไกลของ UniCesumar ระยะเวลา 2.5 ปี ครอบคลุมพื้นฐานทางทฤษฎี อัลกอริธึม ตรรกะการเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล โครงข่ายประสาทเทียม และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การลงทะเบียนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

- ราคา: โปรโมชั่นเริ่มต้นที่ R$ 250 ต่อเดือน

- มีจำหน่ายที่: เว็บ

#### 9. ปริญญาโทด้าน AI ที่ Universidade Positivo

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีด้าน AI และการเรียนรู้ของเครื่องที่ Universidade Positivo มีระยะเวลา 12 เดือนและสามารถเรียนแบบออนไลน์ทั้งหมดได้ โดยมุ่งเน้นไปที่ AI การวิเคราะห์ข้อมูล อัลกอริธึม การวิเคราะห์ เทคโนโลยี Big Data และนวัตกรรมทางธุรกิจ

- ราคา: R$ 279 ต่อเดือน

- มีจำหน่ายที่: เว็บ

#### 10. ปริญญาโทด้าน AI ที่ Faculdade XP

Faculdade XP เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้าน AI ระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งรวมถึงโมดูลเกี่ยวกับการพัฒนา Python และการศึกษาการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง หลักสูตรนี้เป็นการผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติและมีชั้นเรียนที่บันทึกไว้เพื่อการเริ่มต้นทันที

- ราคา: เริ่มต้นจาก R$ 4,000 สำหรับการชำระเงินล่วงหน้า

- มีจำหน่ายที่: เว็บ

นอกเหนือจากหลักสูตรเหล่านี้แล้ว ผู้เรียนยังได้รับการส่งเสริมให้สำรวจแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆ ที่มีทรัพยากรและเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน AI ทางเลือกด้านการศึกษา AI ที่เพิ่มขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือมองหาความเชี่ยวชาญ มีเส้นทางมากมายในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงนี้

Share this article

Discussion

Sign up for our newsletter